دسته: ویندوز10

معرفی مرورگر های ویندوز

معرفی مرورگر های ویندوز

معرفی مرورگر های ویندوز

ادامه مطلب
برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی که درویندوز استفاده می شود به صورت کلی معرفی شده و اطلاعات کلی ارائه می شود.

برنامه های کاربردی بسته نرم افزاری آفیس: یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین محصولات نرم افزاری است که می توان گفت هیچ ویندوزی بدون آفیس نمی تواند کارآیی داشته باشد. نرم افزار آفیس اولین بار آگوست ۱۹۸۹ عرضه شد و نسخه های آن می توان به ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳-۲۰۰۷-۲۰۱۰-۲۰۱۳ اشاره کرد. این بسته نرم افزاری […]

ادامه مطلب