دسته: برنامه نویسی فرترن

تمرینات فرترن

تمرینات فرترن – در این مستند تمرینات فرترن ارائه شده است لطفا این تمرینات را حل کنید.

تمرینات فرترن تمرینات فرترن : در این مستند تمرینات فرترن ارائه شده است لطفا این تمرینات را حل کنید.    مثال هایی از برنامه های فرترن برنامه ۱: برنامه ای بنویسید که سه عدد را از ورودی بگیرد و مجموع آنها را بر حاصل تفریق دو عدد اول و سوم تقسیم کند. برنامه ۲: برنامه […]

ادامه مطلب
قالب یک برنامه فرترن

قالب یک برنامه فرترن

قالب یک برنامه فرترن قالب یک برنامه فرترن  : قالب برنامه فرترن به دو صورت می باشد: قالب آزاد و قالب ثابت نوشته می شود قالب آزاد: در این نوع قالب مجاز هستیم کاراکتر های برنامه را از هر جا که می خواهیم وارد کنیم و در این نوع قالب از علامت ! جهت توضیحات در […]

ادامه مطلب
برنامه نویسی فرترن

برنامه نویسی فرترن دراین مقاله آموزشی تشریح می شود و مثال هایی بیان می شود.

برنامه نویسی فرترن فصل چهارم : برنامه نویسی فرترن در این فصل ابتدا زبان برنامه نویسی فرترن را از نظر ساختار و ویژگی ها بررسی می کنیم و بعد از شناخت اصول اولیه فرترن ، برنامه نویسی را در محیط نرم افزار انجام خواهیم  داد. یک برنامه فرترن مجموعه ای از دستورات است که تعریف […]

ادامه مطلب
معرفی و نصب زبان برنامه نویسی فرترن

معرفی و نصب زبان برنامه نویسی فرترن

معرفی و نصب زبان برنامه نویسی فرترن فصل سوم: معرفی و نصب زبان برنامه نویسی فرترن زبان برنامه نویسی فرترن: زبان برنامه نویسی فرترن یکی از زبانهای برنامه نویسی مورد استفاده در رشته های عمران ، معماری ، و مکانیک و … می باشد که به دلیل اهمیت این زبان برنامه نویسی ، در هر […]

ادامه مطلب
الگوریتم و فلوچارت

الگوریتم و فلوچارت در این مقاله آموزشی تشریح شده و مثال هایی از آنها بیان می شود.

الگوریتم و فلوچارت فصل دوم: الگوریتم و فلوچارت الگوریتم الگوریتم به مجموعه ای از دستورالعمل ها که برای انجام فعالیتی خاص به ترتیب و پشت سر هم انجام می شوند و شرایط زیر را دارا می باشند الگوریتم گفته می شود: آغاز و پایان الگوریتم مشخص باشد نتیجه مشخص: الگوریتم باید به نتیجه مشخص برسد […]

ادامه مطلب
مقدمه ای بر برنامه نویسی

مقدمه ای بر برنامه نویسی به صورت اجمالی مفهوم برنامه نویسی را تشریح می کند

مقدمه ای بر برنامه نویسی فصل اول : مقدمه ای بر برنامه نویسی زبان های برنامه نویسی برای انجام فعالیت هایی که به کامپیوتر ها به صورت اتوماتیک انجام می دهد بوجود آمده است و وظیفه برنامه نویس در حقیقت انتقال این فعالیت به کامپیوتر است. یک برنامه نویس می خواهد یک کامپیوتر را برای […]

ادامه مطلب
فهرست مطالب آموزش زبان برنامه نویسی فرترن

فهرست مطالب آموزش زبان برنامه نویسی فرترن – به صورت ۵فصلی ارائه شده است.

 فهرست مطالب آموزش زبان برنامه نویسی فرترن فهرست مطالب آموزش زبان برنامه نویسی فرترن به شرح زیر می باشد: فصل اول : مقدمه ای بر برنامه نویسی فصل دوم: الگوریتم و فلوچارت فصل سوم: معرفی زبان برنامه نویسی فرترن فصل چهارم : برنامه نویسی فرترن قالب یک برنامه فرترن متغیر ها در فرترن علمیات ریاضی […]

ادامه مطلب