دسته: آفیس

برنامه های کاربردی

برنامه های کاربردی که درویندوز استفاده می شود به صورت کلی معرفی شده و اطلاعات کلی ارائه می شود.

برنامه های کاربردی بسته نرم افزاری آفیس: یکی از مهمترین و پرکاربرد ترین محصولات نرم افزاری است که می توان گفت هیچ ویندوزی بدون آفیس نمی تواند کارآیی داشته باشد. نرم افزار آفیس اولین بار آگوست ۱۹۸۹ عرضه شد و نسخه های آن می توان به ۲۰۰۰ – ۲۰۰۳-۲۰۰۷-۲۰۱۰-۲۰۱۳ اشاره کرد. این بسته نرم افزاری […]

ادامه مطلب