دسته: مدیریت فرایندها

آموزش مدیریت فرایندها ، درس دوم: تشریح سیستم های مدیریت فرایند

آموزش مدیریت فرایندها ، درس دوم: تشریح سیستم های مدیریت فرایند

آموزش مدیریت فرایندها ، درس دوم: تشریح سیستم های مدیریت فرایند

ادامه مطلب
آموزش مدیریت فرایندها ، درس اول : مقدمه و تعریف مدیریت فرایند

آموزش مدیریت فرایندها ، درس اول : مقدمه و تعریف مدیریت فرایند

آموزش مدیریت فرایندها ، درس اول : مقدمه و تعریف مدیریت فرایند فرایندهای سازمانی شامل تمامی مکاتبات اداری و گردش نامه ها ، فرم ها و مستندات اداری و انجام امورات اداری برروی آنها می باشد. شما در هر سازمانی  که مشغول به کار هستید همواره با تعدادی نامه ، فرم ، مستندات و … […]

ادامه مطلب