آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

پس از باز شدن نرم افزار VMware Workstation 10.0 ،در صفحه ظاهر شده بر روی گزینه Create a New Virtual Machine کلیک کنید تا بتوانید بر روی ماشین مجازی خود سیستم عامل نصب کنید.

911 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

پنجره ای ظاهر می شود ،در این پنجره روش نصب سیستم عامل بر روی نرم افزار مجازی سازی VMware Workstation 10.0 را به ما نشان می دهد که ما به صورت پیش فرض انتخاب خودمان را بر روی Typical قرار می دهیم و بر روی گزینه Next کلیک می کنیم:

101 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

در صفحه بعد مسیری را از ما میخواهد که ما فایل اصلی نصب ویندوز را در آنجا موجود داریم، اگر بر روی گزینه اول کلیک کنید این به آن معناست که شما می خواهید ویندوزتان از روی درایو نوری سیتمتان نصب شود.

اگر بر روی گزینه دوم کلیک کنید این به آن معناست که شما میخواهید ویندوزتان از روی یک فایل ISO نصب شود.

و اگر گزینه سوم را انتخاب کنید این به آن معناست که میخواهید بعد ها وینئوز را نصب کنید.

همانند شکل زیر:

VMware 111 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

در این صفحه نسخه ویندوز خود را می توانید مشخص کنید و همچنین برای ویندوز نصب شده در نرم افزار  VMware Workstation 10.0 رمز عبور تعیین کنید.

VMware 121 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

در صفحه بعد محل نصب ویندوز را مشخص می کنید.

**توصیه می شود مسیر مشخص شده مسیری جدا از محل نصب ویندوز اصلی سیستمتان باشد.**

VMware 131 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

در دو مرحله بعد می توانید سخت افزار مورد نیاز سیستم عاملتان را برای نصب در نرم افزار VMware Workstation 10.0 مشخص کنید.

VMware 141 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWAREVMware 151 - آموزش VMWARE درس سوم: آموزش نصب سیستم عامل مجازی بر روی VMWARE

و در پایان برای شروع نصب ویندوز،بر روی دکمه Finish کلیک کنید.

    افزودن دیدگاه

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.